Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này đã trình bày cách mà Bò Cạp Vàng thu thập và dùng những thông tin cá nhân của quý khách trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ, trang web và ứng dụng của Bò Cạp Vàng (gọi chung là “Sản phẩm của chúng tôi”). Nhưng chính sách này sẽ không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư riêng. Chính sách quyền riêng tư bao gồm các nội dung sau:

1. Thông tin cá nhân được Bò Cạp Vàng thu thập

Chúng tôi sẽ thực hiện thông tin của quý khách trong thời gian khách hàng tương tác với chúng tôi. Dưới đây là một vài nguồn thông tin đã được chúng tôi thu thập:

 • Thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập bất cứ thông tin nào quý khách sẽ được cung cấp những thông tin liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi.
 • Thông tin thu thập tự động: Bò Cạp Vàng sẽ tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi mà quý khách thực hiện tương tác với các Sản phẩm của chúng tôi. Bò Cạp dùng camera và những công nghệ tương tự khác (gọi chung là “camera”) để có thể nhận diện người và phương tiện ra vào những cơ sở kinh doanh và những khu vực thuộc quản lý của chúng tôi.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi sẽ thực hiện thu thập thông tin về quý khách từ những nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và những nguồn công khai có sẵn.

2. Phương thức mà chúng tôi dùng thông tin cá nhân

Bò Cạp Vàng sẽ sử dụng các thông tin của quý khách để thực hiện vận hành, cung cấp và cải thiện các Sản phẩm của chúng tôi. Mục đích sử dụng những tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

 • Cung cấp Sản phẩm của chúng tôi: Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện cung cấp và giao các Sản phẩm của chúng tôi và thực hiện việc xử lý những giao dịch liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia những chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản phẩm của chúng tôi: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện việc đo lường việc sử dụng, phân tích các hiệu suất, cung cấp hỗ trợ, sửa lỗi, cải thiện và phát triển Sản phẩm của chúng tôi.
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sẽ dùng các thông tin cá nhân của quý khách để đề xuất sản phẩm của chúng tôi mà quý khách đang quan tâm, nhận diện được sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Sản phẩm của chúng tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một vài trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, dùng hoặc lưu trữ các thông tin cá nhân của quý khách.
 • Liên lạc với quý khách: Chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của quý khách để có thể liên lạc với quý khách về những vấn đề liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi thông qua những kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại) và để trả lời yêu cầu của quý khách.
 • Tiếp thị: Chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản phẩm của chúng tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo những Sản phẩm của chúng tôi dựa trên sở thích của quý khách.
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi dùng thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện ngăn chặn và phát hiện gian lận, lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể dùng những phương pháp chấm điểm để có thể đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.
 • Một vài mục đích cụ thể cần phải có sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi xin sự chấp thuận của quý khách về việc dùng thông tin cá nhân cho một vài mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

3. Thu thập và sử dụng cookies 

Chúng tôi sẽ thực hiện thu thập cookie, pixel và những công nghệ tương tự khác để hỗ trợ nhận dạng trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách và hiểu thêm về sở thích của quý khách. Việc này sẽ giúp chúng tôi cung cấp các tính năng và dịch vụ thiết yếu cho quý khách và cho những mục đích bổ sung khác như nghiên cứu và phân tích để cải thiện sản phẩm của chúng tôi, ngăn chặn hành vi gian lận và cải thiện an ninh.

Cookie cũng cho phép quý khách sử dụng các tính năng cần thiết của chúng tôi, nhưng nếu quý khách không chấp nhận cookie, quý khách có thể không thể sử dụng một số sản phẩm và dịch vụ yêu cầu đăng nhập hoặc cần điều chỉnh tùy chọn và cài đặt ngôn ngữ mỗi khi truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba đặt cookie khi quý khách tương tác với sản phẩm của chúng tôi, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba này được chấp thuận và thường bao gồm công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và công ty quảng cáo.

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, dùng và chia sẻ thông tin. Chúng tôi sẽ khuyến khích quý khách xem lại Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ để nắm bắt thông tin mới nhất.

Nếu quý khách không muốn chấp nhận cookie, quý khách có thể tắt chúng hoặc từ chối chúng khi được cung cấp. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm tính năng của sản phẩm của chúng tôi hoặc ngăn chặn quý khách sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách hiệu quả.

4. Cách thức mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân 

Chúng tôi hiểu rằng các thông tin khách hàng là rất quan trọng và vì vậy chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong những trường hợp được liệt kê dưới đây. 

 • Giao dịch với bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng hoặc thông qua sản phẩm của chúng tôi. Khách hàng sẽ được thông báo khi bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của khách hàng và khi chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.
 • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,… dành cho khách hàng. Các công việc bao gồm gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 • Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định
 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và chỉ sử dụng thông tin này trong các trường hợp được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách trong những trường hợp cần thiết để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Đối với các giao dịch liên quan đến bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách khi nào bên thứ ba sẽ được tiếp cận với thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khi cần thiết để họ có thể thực hiện các chức năng của họ và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư và pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư.
 • Trong trường hợp chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc tài sản, thông tin cá nhân của quý khách có thể được chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân thủ các quy định của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác.
 • Ngoài các quy định trên, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách khi thông tin cá nhân của quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.
 • Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

5. Vị trí của thông tin cá nhân

Bò Cạp Vàng có trụ sở chính tại Việt Nam và mở văn phòng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ hoặc truy cập tại nhiều quốc gia khác nhau, không chỉ ở Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi cam kết tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền riêng tư của pháp luật áp dụng tại các quốc gia đó.

6. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân 

Tại Bò Cạp Vàng, bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế với tính năng bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của quý khách.

Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh phù hợp để ngăn chặn truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi liên tục hợp tác với các chuyên gia bảo mật để cập nhật các thông tin mới nhất về an ninh mạng và đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và thông tin này được bảo vệ bằng hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Thông tin thẻ thanh toán của quý khách được bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế và chúng tôi không lưu trữ các dữ liệu quan trọng như số thẻ, tên chủ thẻ và số CVV trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Chúng tôi có thể đưa quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác vào các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý khách khi quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

8. Truy cập và lựa chọn

Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng quyền truy cập, cập nhật và xóa một số thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản và tương tác với sản phẩm của chúng tôi. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình. Nhiều sản phẩm của chúng tôi cho phép quý khách tùy chọn cách thông tin của mình được sử dụng. Tuy nhiên, nếu quý khách không cung cấp một số thông tin nhất định, có thể quý khách sẽ không thể tận dụng hết các sản phẩm của chúng tôi.

Đối với thông tin tài khoản, quý khách có thể bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình trên trang web Bocapvang.net hoặc liên lạc Trung tâm chăm sóc khách hàng Bò Cạp Vàng qua hotline 0868.84.81.89. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa thông tin, chúng tôi sẽ giữ lại phiên bản trước đó cho mục đích kỹ thuật.

Đối với liên lạc, nếu quý khách không muốn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi, quý khách có thể hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của mình trên trang web Bocapvang.net hoặc các cách khác theo quy định trong hợp đồng liên quan đến quý khách. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, quý khách có thể điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

Đối với quảng cáo, nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích của mình, quý khách có thể điều chỉnh theo hướng dẫn của các trang quảng cáo liên quan hoặc theo quy định trong hợp đồng liên quan đến quý khách.

Đối với trình duyệt và thiết bị, tính năng trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ hướng dẫn quý khách cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới hoặc cách tắt chức năng cookie hoàn toàn.

9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu quý khách chưa đủ 18 tuổi, quý khách cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này.

10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo quý khách có thể sử dụng liên tục các sản phẩm của chúng tôi và lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích quy định trong Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các nhiệm vụ khác đã thông báo trước cho quý khách. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu quý khách có câu hỏi về quyền riêng tư tại Bò Cạp Vàng hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email info@bocapvang.net hoặc số điện thoại 0868.84.81.89.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được sửa đổi khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi thay đổi. Quý khách nên thường xuyên truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật những thay đổi mới nhất. Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân của quý khách và tài khoản của quý khách trừ khi có quy định khác. Chúng tôi sẽ không giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập được trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan. Quý khách sẽ được quyền lựa chọn khi có sự thay đổi trong Chính sách này.

12. Một số thông tin bổ sung cho châu Âu

Chúng tôi cung cấp thêm thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.

Đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân: Khu du lịch Bò Cạp Vàng là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân được thu thập hoặc xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này.

Xử lý thông tin cá nhân: Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý như sau:

 • Khi muốn tiến hành ký kết hợp đồng với quý khách hoặc tổ chức quý khách đại diện, việc này rất cần thiết để có thể thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng. Chúng tôi mong muốn có thể cung cấp các sản phẩm của mình để đáp ứng các yêu cầu từ phía quý khách. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, chúng tôi cần phải có sự hỗ trợ và phản hồi từ quý khách.
 • Trong trường hợp chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở mục 2 của Chính sách quyền riêng tư, việc ký kết hợp đồng cũng là rất cần thiết. Việc này sẽ giúp chúng tôi có thể tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý một cách đầy đủ.
 • Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu hợp pháp của quý khách hoặc dựa trên sự chấp thuận của quý khách để tiếp tục triển khai kế hoạch của mình. Việc này sẽ giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của quý khách một cách hiệu quả và đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Trong số các quyền của quý khách: Theo quy định của pháp luật, quý khách có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu thông tin về việc chúng tôi có đang giữ thông tin cá nhân của quý khách hay không và yêu cầu cung cấp bản sao các thông tin đó cùng với thông tin về cách chúng tôi xử lý các thông tin đó.
 • Yêu cầu sửa chữa thông tin cá nhân không chính xác.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân không cần thiết cho mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự đồng ý nhưng đồng ý đó đã được thu hồi hoặc các thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân khi hoạt động xử lý không phù hợp.
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Yêu cầu chuyển thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin được thu thập từ nguồn khác), trong trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân được thực hiện dựa trên sự đồng ý hoặc hợp đồng với quý khách và được thực hiện tự động; và

Gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền nếu quý khách tin rằng chúng tôi vi phạm quyền riêng tư của mình.

Chúng tôi rất trân trọng quyền riêng tư của quý khách và cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quý khách có quyền truy cập và kiểm soát các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ về quý khách, cũng như có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa bỏ các thông tin không chính xác hoặc không còn cần thiết.

Quý khách cũng có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích cụ thể và có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào.

Nếu quý khách muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và sẽ xử lý các yêu cầu của quý khách một cách nhanh chóng và chính xác.

Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và các quy định pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

13.    Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin của quý khách chủ yếu từ những hành động của quý khách trên trang web của chúng tôi, bao gồm tìm kiếm, đăng ký hoặc mua sản phẩm của chúng tôi. Quý khách cũng có thể tạo hoặc quản lý tài khoản trên hệ thống, nền tảng, ứng dụng của sản phẩm của chúng tôi, cấu hình cài đặt, cung cấp quyền truy cập dữ liệu hoặc tương tác với sản phẩm của chúng tôi.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể đăng ký hoặc tham gia sự kiện của Bò Cạp Vàng, mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của Bò Cạp Vàng. Quý khách cũng có thể cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên hoặc thông qua sản phẩm của chúng tôi hoặc trang web hoặc ứng dụng của Bò Cạp Vàng.

Để liên lạc với chúng tôi, quý khách có thể sử dụng các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi điện, email. Hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác cũng là một cách để chúng tôi thu thập thông tin của quý khách.

Cuối cùng, quý khách cũng có thể đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của Bò Cạp Vàng hoặc các địa điểm tương tự. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và sử dụng thông tin này chỉ để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho quý khách.

Tùy thuộc vào việc quý khách sử dụng sản phẩm của chúng tôi, quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin như:

 • Thông tin mà Bò Cạp Vàng yêu cầu từ quý khách là những điều không thể thiếu để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Quý khách vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và các thông tin liên lạc khác.
 • Để thực hiện thanh toán, chúng tôi cần thông tin về thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của quý khách. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu thông tin về vị trí của quý khách, tổ chức của quý khách và đầu mối liên hệ như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của quý khách.
 • Thông tin về tài khoản của quý khách, bao gồm tên người dùng, bí danh, vai trò và các thông tin xác thực và bảo mật khác cũng rất quan trọng. Quý khách cần cung cấp nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi và trao đổi với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách.
 • Cuối cùng, chúng tôi có thể yêu cầu hình ảnh của quý khách (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của quý khách khi tham dự sự kiện của Bò Cạp Vàng hoặc sử dụng một số sản phẩm của chúng tôi.

Các thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ tùy thuộc vào việc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Quý khách có thể cung cấp các thông tin như:

 • Thông tin khách hàng cần cung cấp bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc khác. Để thanh toán, quý khách cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, chúng tôi cần biết về vị trí và tổ chức của quý khách cũng như đầu mối liên hệ của quý khách.
 • Thông tin về danh tính và tài chính của quý khách cũng được yêu cầu. Bao gồm số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác. Quý khách cần cung cấp thông tin về vị trí và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi hoặc tham dự các sự kiện. Chúng tôi thu thập thông tin tự động khi quý khách sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm thông tin mạng và kết nối, thông tin về máy tính và thiết bị, vị trí của thiết bị hoặc máy tính của quý khách, thông tin xác thực và bảo mật, thông tin tương tác nội dung và các thông tin có trong cookie.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các nguồn khác như thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, thông tin về tương tác của quý khách với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi, kết quả tìm kiếm và liên kết, và thông tin lịch sử tín dụng. Chúng tôi rất đánh giá cao phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi và trao đổi của quý khách với chúng tôi và sẽ sử dụng thông tin này để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.

Rate this page
KDL Bò Cạp Vàng
Liên hệ Bò Cạp Vàng

Số 203, Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

☏ Hỗ trợ kinh doanh: 0868.84.81.89

☏ Hỗ trợ Teambuilding: 0868.15.12.21

Bản đồ tới Bò Cạp Vàng: https://bocapvang.net/maps

Đặt vé online

  Vui lòng điền thông tin đặt chỗ trước. xin cảm ơn

  Social

  © KDL Bò Cạp Vàng được vận hành bởi

  • Chủ quản: Công Ty TNHH Bliss Hospitality.
  • Người đại diện: Nguyễn Thanh Sang
  • MST: 3603844009 cấp ngày 15/12/2021
  • Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng nai
  • Lĩnh vực: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  Bò Cạp Vàng Thông báo website thương mại điện tử Bộ Công Thương
  Lên đầu trang