Skip to main content

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA BÒ CẠP VÀNG.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA BÒ CẠP VÀNG.

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

BoCapVang.net chỉ thu thập các loại thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm:……

Các thông tin này được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing, chăm sóc Người Tiêu Dùng, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Người Tiêu Dùng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà BoCapVang.net dành cho Người Tiêu Dùng của mình.

BoCapVang.net cam kết:

 • Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp;
 • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Người Tiêu Dùng đều được thông qua ý kiến của Người Tiêu Dùng
 • Chỉ sử dụng các thông tin được Người Tiêu Dùng đã cung cấp cho BoCapVang.net, không sử dụng các thông tin của Người Tiêu Dùng được biết đến theo các phương thức khác;
 • Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin: Không thời hạn, ngoài trừ trường hợp Khách hàng có yêu cầu huỷ bỏ tới ban quản trị của Công ty.
 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Người Tiêu Dùng:

 • Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ BoCapVang.net theo yêu cầu của Người Tiêu Dùng;
 • Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của BoCapVang.net;
 • Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Người Tiêu Dùng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của BoCapVang.net;
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Cách thức bảo mật thông tin:

Việc bảo mật các thông tin do Người Tiêu Dùng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên BoCapVang.net, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người Tiêu Dùng, BoCapVang.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết.

Tuy nhiên, do đặc điểm của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên môi trường mạng cũng có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, BoCapVang.net không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ Người Tiêu Dùng được bảo mật tuyệt đối.

 1. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Người Tiêu Dùng

Người Tiêu Dùng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của BoCapVang.net, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Người Tiêu Dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Người Tiêu Dùng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Người Tiêu Dùng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Người Tiêu Dùng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. BoCapVang.net không chịu trách nhiệm khi thông tin Người Tiêu Dùngbị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện BoCapVang.net là bên tiết lộ thông tin.

Người Tiêu Dùng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của BoCapVang.net, không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của BoCapVang.net. Người Tiêu Dùng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Người Tiêu Dùng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của BoCapVang.net.

BoCapVang.net không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Người Tiêu Dùng nếu Người Tiêu Dùng không tuân thủ các yêu cầu trên.

 1. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Người Tiêu Dùng và BoCapVang.net sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công Ty TNHH Bliss Hospitality..

 • Liên hệ: Số 203, Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 • Hotline: 0868.84.81.89
 • Email: info@bocapvang.net
 • Website: bocapvang.net
 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, BoCapVang.net sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

 1. Qua email: info@bocapvang.net
 2. ii) Qua điện thoại: 0868.84.81.89

Lưu ý:

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
 • Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
5/5 - (2 bình chọn)